De fleste av Eide forlags utgivelser blir til på initiativ fra forlaget selv. Men samtidig er vi naturligvis alltid på utkikk etter gode manus og ideer. Særlig interessert er vi i utgivelser som beriker norsk gudstjeneste-, kirke- og trosliv, både for menighet og for enkeltpersoner.

Har du et manus eller en idé til utgivelse du tror passer i Eides profil, hører vi gjerne fra deg. Det trenger ikke å være ferdig. Send manus/idé på epost (ikke papir) til forlagsredaktør Gisle Skeie: gisle.skeie@eideforlag.no. Du vil først få en bekreftelse på at manus er mottatt, før du hører nærmere fra oss, normalt innen to-tre uker.

Det kan være nyttig å vite at Eide forlag og Cantando musikkforlag hører hjemme i det samme forlagshuset og har nær kontakt med hverandre. Vi utveksler ideer og deler iblant også innsendte manus, dersom vi tror noe hører mer hjemme hos det andre forlaget.